Online begeleidingstraject

Vitale medewerkers in een vitale organisatie, daar wordt iedereen beter van. Immers, wie lekker in z’n vel zit, gaat met plezier naar het werk en presteert beter. Maar wat als het even niet zo goed gaat? Dit online begeleidingstraject biedt net dat extra steuntje in de rug, zodat medewerkers vitaal, gemotiveerd en inzetbaar blijven en het werk met plezier vol kunnen houden.

Er zijn tal van redenen waarom iemand ondersteuning kan gebruiken, zowel  vanwege  issues  op  het  werk  als  in  de  privésfeer. Denk bijvoorbeeld aan gebrek aan uitdaging, loopbaanvragen, echtscheiding, vraagstukken rondom ouder worden op het werk, of persoonlijke vragen.     

Met het online begeleidingstraject gaat men actief aan de slag en leert men weer met plezier, grip te krijgen op het werk.  


Over het online begeleidingstraject:


•   Vooraf wordt er een online intakeformulier gestuurd naar de medewerker.   

•   Er vinden drie online contactmomenten plaats van 50 minuten met een psycholoog.     

•   Tussendoor worden er huiswerkopdrachten gemaakt.     

•   De totale doorlooptijd is 6 weken.     

•   Er wordt een afsluitende opdracht gemaakt.     

•   Door de huiswerkopdrachten vraagt dit uiteraard wél commitment.    



INTERVENTIE AANVRAGEN