Arbeidsdeskundig Onderzoek

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is een onafhankelijk onderzoek dat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer in kaart brengt. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd als tijdens arbeidsongeschiktheid niet zeker is of de werknemer het eigen werk weer volledig zal kunnen hervatten.

Voor een Arbeidsdeskundig Onderzoek zijn nodig: Een Functie Mogelijkheden Lijst / Inzetbaarheidsprofiel en een Functieprofiel of -beschrijving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een geregistreerde arbeidsdeskundige.

INTERVENTIE AANVRAGEN