Cursus Bedrijfshulpverlening Basis (BHV) (online)

Voordelen van het volgen van een training Bedrijfshulpverlening Basis (BHV) via ons op een rij:

 • 3 maanden toegang tot het platform.
 • Praktische en toegankelijke E-Learning.
 • Beschikbaar op alle mobiele apparaten.
 • Training volgen waar je ook bent.
 • Leren wanneer het jou uitkomt.
 • Geen tijd of kosten voor reizen naar een locatie.
 • Inclusief downloadbare BHV-posters voor op de werkvloer.
 • Certificaat na positieve afronding van de eindtoets.
 • Inclusief diverse oefentoetsen en proefexamen.

Als werkgever ben je verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (zie Arbowet Art. 3 lid 1e). De manier waarop bedrijfshulpverlening wordt ingericht en het aantal BHV’ers is afhankelijk van de grootte van je organisatie en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als het bedrijf BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren (zie Arbowet Art. 15).

Na deze training ken je de algemene regels bij hulpverlening. Je weet wat je moet doen bij ernstige bloedingen. Je weet welke maatregelen je moet nemen bij brand en rookontwikkeling. Je weet hoe je een brandhaard moet benaderen en hoe je kleine blusmiddelen gebruikt. Daarnaast doe je o.a. kennis op over eerste hulp bij ongevallen, ontruimingsplannen, vluchtroutes en nazorg na een ontruiming.

De basisonderwerpen die worden behandeld tijdens de online training Bedrijfshulpverlening Basis zijn:

Levensreddende Eerste Hulpverlening (LEH:
 • Algemene regels Levensreddende Eerste Hulpverlening
 • De vitale functies
 • Circulatiestilstand
 • Het vaststellen van de vitale functies
 • Voorbereiden en uitvoeren reanimatie
 • Reanimeren en gebruik van de AED
 • Diagnose en reanimeren kinderen
 • Eerste hulp bij verslikking of verstikking
 • Bedrijfshulpverlening bij ongevallen

Bedrijfshulpverlening:

 • Organisatie Bedrijfshulpverlening
 • Maatregelen bij brand en rook
 • Gevaarlijke stoffen
 • Communicatie en Communicatiemiddelen
 • Ontruiming en evacuatie
 • Veiligheid

Op aanvraag is het mogelijk om de E-Learning module te combineren met een praktijkdag. Ook mogelijk in-company.




INTERVENTIE AANVRAGEN