Cursus VCA Basis (online)

Voordelen van het volgen van een training Basis Veiligheid VCA via ons op een rij:

 • 3 maanden toegang tot het platform.
 • Praktische en toegankelijke E-Learning.
 • Beschikbaar op alle mobiele apparaten.
 • Training volgen waar je ook bent.
 • Geen tijd of kosten voor reizen naar een locatie (alleen voor het examen bij jou in de regio).
 • Gratis downloads direct te gebruiken binnen jouw bedrijf.
 • Certificaat na positieve afronding van de eindtoets.
 • Inclusief diverse oefentoetsen en proefexamen.
 • Basis VCA diploma na positieve afronding van het examen bij een officieel erkend examenbureau bij jou in de buurt.
 • De training voldoet aan de laatste eindtermen voor de VCA Veiligheidsexamens.
Veilig en gezond werken zijn een eerste vereiste om arbeidsongevallen of nadelige effecten op de gezondheid te voorkomen. In onze E-Learning kom je alles te weten over veiligheid en gezondheid voor jou en je collega’s, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan veilig en gezond werken. Want iedereen wil natuurlijk weer veilig en gezond thuis komen na een werkdag.

Wil je weten waarom je B-VCA nodig hebt? Kijk dan op https://www.vca.nl.

De basisonderwerpen die worden behandeld tijdens de online training Basisveiligheid VCA:

Werkzaamheden voorbereiden, bespreken en inspecteren:
 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

Uitvoeren van werkzaamheden:

 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Beheersen van specifieke gevaren:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

Beheersen van incidenten en noodsituaties:

 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Voor anderstaligen kan de taal eenvoudig aangepast worden aan de voertaal of de moedertaal. De cursist kan dan zelf kiezen in welke taal de E-Learning wordt weergegeven. Onze VCA-opleiding is mogelijk in 12 talen; dit zijn ook de talen waarin je examen kunt doen.


De VCA E-Learning is zeer compleet en voldoet aan de laatste eindtermen voor de VCA Veiligheidsexamens.INTERVENTIE AANVRAGEN