HR dienstverlening

Wij leveren de volgende HR dienstverlening:


1. HR Scan
Inventarisatie van aanwezige elementen en aandachtspunten van HRM binnen een organisatie, in de uitgebreide variant voorzien van inhoudelijk advies op afzonderlijke elementen en een plan van aanpak.


Basis HR Scan 

De basis HR Scan beperkt zich tot de inventarisatie van aanwezige en aandachtspunten van HR en bespreking hiervan met de werkgever. De basis HR Scan wordt in een digitaal format beschikbaar gesteld aan de ondernemer. De HR Adviseur controleert de input en belt eventueel nog met de klant om de ontbrekende informatie aan te vullen. De HR Adviseur verwerkt vervolgens de resultaten in een basis HR scan rapportage richting klant. 


HR Scan+

De betaalde HR Scan+ wordt per onderdeel uitgewerkt, voorzien van commentaar en advies en tezamen met een plan van aanpak besproken met de werkgever. De HR scan+ wordt altijd persoonlijk afgenomen door de HR Adviseur op locatie van de klant, ongeacht de grootte van de organisatie. De HR Adviseur neemt op locatie van de klant de HR Scan af waarbij de werkgever en eventueel de verantwoordelijke voor HR binnen de organisatie aanwezig zijn. In ca. 2 uur wordt het hele HR beleid en werkveld van de betreffende organisatie gescreend op actualiteit, aanwezigheid, status en ontwikkeling. De HR Adviseur verwerkt vervolgens de resultaten in een HR rapportage richting klant. 


2. HR coaching 

Het opmaat en gericht coachen van HR professionals, waardoor zij in staat zijn de verantwoordelijkheden behorende bij hun functie beter uit te voeren en daarnaast te kunnen excelleren in hun vakgebied.


3. HR abonnement 

 Het HR abonnement is een maatwerkoplossing die uitermate geschikt is voor (kleine) organisaties in het MKB segment van 1 tot 30 medewerkers. 

Een solide HR basis is het fundament van elke organisatie, daarom voorziet het HR Abonnement in een aantal basiszaken die van belang zijn voor een goede basis:

1. Een eigen HR Adviseur uit de regio (landelijke dekking)

2. HR Scan+, rapportage en plan van aanpak met evaluatie op locatie van de werkgever

3. Controle op (juridische) juistheid, updaten en aanpassen, alsmede een check op de aanwezigheid van alle HR basisdocumenten (o.a. arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en uniforme toepassing, functieprofielen etc.).

4. Jaarlijkse ondersteuning bij beoordelings-/functioneringsgesprekken ofwel talent- en performancemanagement.

5. HR helpdesk, 1e-lijns ondersteuning voor alle HR en Arbeidsjuridische vraagstukken.

6. Ondersteuning bij het terugdringen van ziekteverzuim, het mede inrichten van preventieve maatregelen om ongewenst verzuim te voorkomen, alsmede beleidsmatige en operationele ondersteuning.

7. Ondersteuning bij het binden en boeien van medewerkers.

8. Data base met voorbeeld documenten, opmaat gemaakt via de eigen HR Adviseur.

De HR adviseur maakt samen met de ondernemer jaarlijks afspraken, veelal op basis van de uitkomsten van de HR Scan, omtrent zijn/haar inzet en aanwezigheid voor het betreffende jaar. Deze dienstverlening wordt standaard aangeboden voor minimaal 2 jaar, vervolgens te verlengen met telkens 1 jaar. (2 jaar is gekozen omdat het effect van diverse HR elementen tijd nodig hebben om effect te sorteren binnen een organisatie).


4. Full service HR

 De HR Adviseur functioneert als HR Manager voor de onderneming, waarbij deze zorgdraagt voor het inrichten van alle basis HR voorzieningen (denk hierbij aan personeelsdossiers, performance management, werving en selectie, functiewaardering, verzuimbeleid etc.) alsmede voor het opzetten van een modern en duurzaam HR beleid, sparringpartner is van de ondernemer, acteert op actualiteiten in wet en regelgeving en de werkgever behoed voor velerlei juridische, financiĆ«le en arbeidsrechtelijke kwesties die de onderneming en haar activiteiten kunnen schaden. 


De HR adviseur is op de afgesproken frequentie fysiek aanwezig bij de werkgever en acteert als zodanig als medewerker van de onderneming. 
INTERVENTIE AANVRAGEN