Opzetten van een managementsysteem (ISO,VCA)

Het gebruik van een managementsysteem leidt tot:

 • Nieuwe inzichten in de eigen processen met ideeën voor verbetering als gevolg;
 • De juiste informatie om prioriteiten te stellen;
 • Zicht op risico’s en mogelijkheden deze te beheersen;
 • Betere procesbeheersing;
 • Hogere motivatie van medewerkers door de directe betrokkenheid.
ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. ISO45001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De genoemde normen volgen allen de High Level Structure (HLS). De HLS houdt in dat de hoofdstukindeling bij de verschillende normen hetzelfde is. Hiermee zorgt ISO voor een verdergaande integratie van ISO 9001, ISO45001 en ISO 14001

Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Activiteiten
Het opzetten van een managementsysteem is maatwerk, maar globaal zijn de volgende stappen te onderscheiden:
 • Bezoek organisatie: er vindt een gesprek plaats met het management. Tijdens dit bezoek wordt inzicht verkregen in de werkprocessen en in de reeds aanwezige procedures, werkinstructies, documenten en formulieren.
 • Opstellen handboek: op basis van de verzamelde informatie wordt een kwaliteitshandboek in concept opgesteld.
 • Toelichting handboek: Het kwaliteitshandboek wordt in concept aangeleverd, besproken en gepresenteerd op locatie. Eventuele feitelijke onjuistheden worden aangepast, waarna de definitieve versie van het kwaliteitshandboek wordt aangeleverd.


Optioneel kunnen de volgende werkzaamheden worden verricht:

 • Het verrichten van interne audits
 • Aanwezigheid bij de externe audit
 • Ondersteuning bij de directiebeoordelingINTERVENTIE AANVRAGEN