Spoor 2 haalbaarheidsonderzoek

Het 2e spoor haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om voorafgaand aan een 2e spoor re-integratietraject te bepalen of de inzet hiervan haalbaar en realistisch is. Meestal wordt dit onderzoek aangevraagd op basis van informatie over de belastbaarheid van de werknemer en wanneer blijkt uit arbeidsdeskundig rapport dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zeer miniem dan wel twijfelachtig zijn.

Het onderzoek geeft inzicht in de mobiliteit, flexibiliteit, beroepsmogelijkheden op basis van interesses en capaciteiten afgezet tegen de klachten en de persoonlijkheid. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van een persoonlijk gesprek en diverse tests. Aan de hand hiervan wordt een uitgebreid rapport opgesteld met hierin uiteengezet onze bevindingen, de kansen op de arbeidsmarkt en de haalbaarheid van de inzet van een 2e spoor re-integratietraject. Daarnaast wordt er een advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen.
Het rapport kan gebruikt worden bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV.


INTERVENTIE AANVRAGEN