Training en voorlichting 'Verslavingsproblematiek'

Training van leidinggevenden
Middels actieve training en kennis overdracht op basis van ervaringsdeskundigheid. Een training levert o.a. kennis aangaande (vroeg)signaleren, ge-sprekstechnieken en procedures binnen de organisatie op. De training bestaat uit de volgende onderdelen:
• Middelen informatie
• De verschillende fases van gebruik
• (H)erkennen en (vroeg) signaleren
• Procedures
• Case-behandeling
• Trainen van checklist bij vermoeden
• Hulp (geven en krijgen)

Voorlichting van werknemers
Middels actieve voorlichting en kennis overdracht op basis van ervaringsdeskundigheid. De voorlichting bestaat uit de volgende onderdelen:
• Voor- en nadelen van middelengebruik
• Wat is verslaving, wat is problematisch gebruik en hoe herken je dit?
• Een alcohol-, drugs- en medicijn vrije werkvloer
• De regels en gevolgen van overtreding (procedures)
• Hulp (geven en krijgen)INTERVENTIE AANVRAGEN